Utlysning av tjänst: noosinformatiker

Svenska Memetiska Sällskapet påbörjar flera stora och nyskapande projekt under 2016 och söker en skicklig noosinformatiker.

Tjänsten är för dig som vill arbeta med Svenska Memetiska Sällskapet i datalogisk miljö tillsammans med frivilliga krafter och forskare för att genomföra fler samarbeten, bidrags-projekt och nya spännande idéer. Allt för att Sveriges största memetiska forskargrupp ska bli ännu bättre och fri kunskap tillgänglig för alla!

Noosinformatiker

Svenska Memetiska Sällskapet söker en noosinformatiker med tillträde snarast (intervjuer sker fortlöpande) för att utföra olika tekniska projekt från Svenska Memetiska Sällskapets dataförvaring på World Wide Web. Tjänsten är en i huvudsak oavlönad Post Doc för viss tid enligt tjänstemannaavtal mellan IDEA och Unionen till och med 30 juni 2017, med möjlighet till förlängning.

För verksamhetens bästa strävar vi efter en personalgrupp med en bredd avseende arbetslivserfarenhet, ålder, bakgrund och kön. Vi lägger också stor vikt vid personliga egenskaper.

Arbetsbeskrivning

Inom tjänsten ska du förstärka den tekniska kompetensen i Svenska Memetiska Sällskapet, särskilt med fokus på grafteori, maskininlärning och statistisk analys. Du kommer främst att samarbeta med Sällskapets övriga anställda samt offentliga dataleverantörer såsom myndigheter, medieaktörer samt enskilda individer.

Du kommer framför allt att arbeta med Sällskapets forskningsprojekt med ett fokus på:

  1. processning av stora mängder data om människors digitala kulturartefakter (strukturering, automatisk bearbetning, analys); samt

  2. vara teknisk nestor åt Sällskapets tekniker etc rörande mass-uppladdningar av innehåll till Psykografimaskinen;

  3. utveckling av mindre verktyg som förenklar användningen av materialet och belyser vad som finns där.

Vi har en agil utvecklingsprocess och arbetet styrs till stor del av den feedback vi får från gemenskapen och slutanvändarna.

Svenska Memetiska Sällskapet har ett litet team och du kommer även ha en stödjande funktion i annat tekniskt arbete.

Erfarenheter, kunskap och förmågor

Vår ideala kandidat har:

Akademisk utbildning med relevans för arbetsuppgifterna, gärna avlagd doktorsexamen eller motsvarande

God organisationsförmåga, lösningsfokuserad och erfarenhet av att driva självständiga projekt.

Erfarenhet av Sällskapets plattformar, främst Amazon Web Services och Elasticsearch.

Goda kunskaper i Python.

Erfarenhet av att arbeta med större dataset.

God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift både på svenska och engelska.

God förmåga att kommunicera komplexa tekniska frågor på ett förståeligt till personer med en mer begränsad teknisk kompetens.

God social kompetens med förmågan att effektivt samarbeta i små projektgrupper och med frivilliga.

Förmåga att arbeta effektivt i en distribuerad, svårbegriplig organisation samt identifiera möjligheter och hantera existentiella risker

Meriterande erfarenheter/kunskap

Vi är även intresserade av att veta ifall du har:

Förståelse av Sällskapets mål samt kulturen och arbetssätt inom den memetiska forskningsgemenskapen.

Erfarenhet av arbete med kollaborativ utveckling (Open Source).

Tidigare erfarenhet av databaser inom medicinsk forskning eller liknande.

Kunskap i HTML, CSS, JavaScript.

Administrationskunskaper i Linux/Unix och publiceringsplattformen Lektor.

Förmåga att ha överseende med illa skriven kod och bristfällig planering av mjukvarutvecklingsprojekt.

Erfarenhet av arbete från ett allmännyttigt eller ideellt område.

Kunskap i flera språk, psykonautik/psykologi, filologi, religionsvetenskap, medieteori, litteraturvetenskap, idéhistoria samt datamaskiner.

Vi erbjuder

Arbete med att göra kunskap tillgänglig för fler människor ännu någonsin tidigare. Du är delaktig i ett arbete som förändrar världen.

Arbete med att göra Sveriges (världens?) främsta memetiska forskningssällskap ännu bättre.

Arbete inom en mycket intellektuell rörelse.

En trevlig och inkluderande arbetsgemenskap.

Flexibla arbetstider och möjlighet att arbeta hemifrån.

Möjlighet till gemensamt friluftsliv samt periodisk naturabetalning i Punsch

Möjlighet att delta på utvecklande nationella och internationella evenemang.

Ansökan

Ansökan med personligt brev, meritförteckning, eventuella referenser/arbetsprover, tidigast möjliga startdatum och löneanspråk skall inkomma till kansli(at)memetik.se senast söndagen den 20 mars innevarande år.

Har du ytterligare frågor, är du välkommen att maila till kansli(at)memetik.se.

Om Svenska Memetiska Sällskapet

Svenska Memetiska Sällskapet är en forskningsgemenskap, verksam i Sverige som verkar för att göra memetisk kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja forskningsprojekt som till exempel Psykografimaskinen. Föreningen skall även verka för att sprida kunskap om dessa projekt, främja användande av dem, samt stötta för sådana projekt väsentlig teknik. Fri kunskap innebär information som är tillåten att kopieras, återanvändas och spridas vidare, inklusive för kommersiella syften, utan kostnader eller andra restriktioner än attribuering. Vi skiljer därmed mellan resultaten av forskningen per se och det som publiceras på sällskapets hemsida där kopiering, spridning och länkning är strikt förbjuden för att motverka känslan av att folk bara tar för sig ohejdat, säkert från servrar i Kina och andra suspekta delar av världen för Gud vet vilka syften. Vi är en organisation driven av frivilliga och vi ser att frivilliga även fortsatt spelar en central roll i alla våra aktiviteter.

Vi bildades 2016 och är en världsunik organisation som är erkänd i en krets av förnuftiga och rättrådiga människor, men fungerar helt självständigt både juridiskt och i det dagliga arbetet. Vi har dock ett aktivt erfarenhetsutbyte med andra aktörer på World Wide Web, bland annat genom ett ömsesidigt utbyte av elektroniska hänvisningar och elektroniska medier såsom e-post, e-hemsida samt e-data.

Vi arbetar med gemenskapen, individer, museum, universitet, företag och media för att göra fritt licensierat material tillgängligt och med att hjälpa andra att återanvända materialet. Vi vill ha nära samarbeten med andra organisationer som är för fritt innehåll i Sverige och med den globala forskningsgemenskapen och läsare av våra publikationer samt strävar efter att inkludera alla och allt alltid i syfte att skapa en ny världsordning.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *