Sällskapet byter for i upphovsrättsfrågan

Vi har under en längre tid följt utvecklingen inom samhället i allmänhet och forskningen i synnerhet. Det tycks som att mångfaldigande, spridande och s.k. länkning till andras immateriella egendom inte nödvändigtvis leder till kaos och anarki.

Även när den som i vårt fall inte sällan ihopkrafsats med stor möda och till yttermera visso eller i vart fall sannolikhet med lätthet denna vår egendom kan bibringa oss en ansenlig och välförtjänt förmögenhet.

Vi anser oss ha fått indikationer på att en mer permissiv hålning rentav kan gynna såväl samhällskroppen, samt dess ädlaste utväxt, vitterheten. När saker ställs på sin spets – som under dessa revolutionens dagar – känner vi oss föranledda att bekänna färg och sätter naturligtvis då Memetiken före Mammon.

Ett enhälligt beslut kunde därför idag fattas som innebär att vi byter fot i frågan.

Närmare bestämt från:
slutenhet
till
öppenhet

Vi kommer att följa upp resultat av denna policyförändring noggrant under våren och sommaren och sätter slutligen ner foten på årsmötet som planeras till Finnhamn den 4 augusti 2017.