Philosophie hedersdoktor promoverad

På spåret rätt in i den ljusnande framtiden
(Motiv: Den smala vägen leder till det höga ljuset, introspektrografi, Johansco, 2012)

Härmed tillkännages att Svenska Memetiska Sällskapet har utnämnt Johansco till Philosophie Hedersdoktor.

Därmed ges denne rätten att lägga F. D.S.M.S. till sitt namn på Twitter, på brevpapper, som monogram på linnenäsdukar samt i icke-synliga benkläder tillika hosor.

Beslutet har föregåtts av djupa överläggningar och beslutet var enhälligt. Johansco erhåller priset på grundval av hans poetiska genius, förmåga att lyfta sig över det mondäna och med tankens kraft sublimera det låga och vardagliga till det yppersta filosofiska samt för en fint bildad humanism som bland annat kommer till utryck i långt ifrån publikfriande jazzmusik.

Utnämningen åtföljs av en skoglig sejour, hängandes, med kaffe och Punsch på Sällskapets bekostnad.

Ett pliktexemplar av denna kungörelse är telegraferad till K:g Bibl. för omedelbar digitalisering och upplyftande till det Digitala Molnet under Humlegården för att där förvaras till världens slut och därefter laddas upp i världsmedvetandet på uppståndelsen dag, om inte förr.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *