Sällskapet expanderar till Open Science Framework

Den uppmärksamme följaren av sällskapets göranden och låtande, har noterat att vi sedan en tid smugit upp dataset efter dataset på en eminenta öppna forskningsplattformen Open Science Frame. Till dags dato har inte mindre än 7 (sju) projekt publicerats under tillåtande licens där.

Besök gärna vår webbplats på OSF.*

  • Varning: där är mycket data och annat plotter som kan raspa en smula i ovana ögon

 

Sällskapet byter namn på grund av PR-problem

Efter en noggrann och grundlig marknadsstudie av sällskapets enmansutredare tillika kanslist har slutsatsen nåtts att sällskapet bör byta namn. En sammanfattning av studien är att den s.k. Specialintresserade Allmänheten, som är sällskapet målgrupp pro primo, behäftar namnet med obskyra och för verksamheten helt främmande namn och företeelser såsom:

För att betona att vi forskar om och hänger oss åt betydligt större ting än så (kultur inkluderar och transcenderar exempelvis katter – en mycket metamodern och därmed berömlig insikt!) byter vi nu alltså namn till Svenska Metamemetiska Sällskapet.

Då namnbytet bedöms ha föga faktisk funktionell påverkan har vi beslutat att ej anlita dyra konsulter, utan istället ge kanslisten i uppdrag att helt sonika ändra på hemsidan och på Telegram.

Svenska Memetiska Sällskapet är dött – länge leve Svenska Metamemetiska Sällskapet!

 

Celebratory Sauna Session Saturday 18th of November 2017 – theme: Large Linguistics

Fellow Memeticist,

We have reason to celebrate yet again, this time due to advances in our charity work, more precisely related to our ambition to democratize access to large scale linguistic-memetic corpora.

Therefore we would like to have you joining us for a Sauna Session with live jazz by All Good Things Trio!. Fortsätt läsa ”Celebratory Sauna Session Saturday 18th of November 2017 – theme: Large Linguistics”

Celebratory Sauna Session Saturday 14th of January 2017 – Cybernetics, Memetics and the Noosphere

Fellow Memeticist,

As we’re sure you are acutely aware of – the society has published it’s first collaborative piece of research:

http://mindalyzer.com/posts/the-big-picture-of-public-discourse-on-twitter-by-clustering-metadata/

To celebrate our advances we would like to have you joining us for a Sauna Session courtesy of Ängsviks Bastuförening who kindly put to our disposal the floating sauna in the bay a short walk from Ängsviksgården in Ängsvik. Fortsätt läsa ”Celebratory Sauna Session Saturday 14th of January 2017 – Cybernetics, Memetics and the Noosphere”

Tacksammast på Twitter

Tacksammast på Twitter – hela listan!

Bakgrund

Memer är som bekant svårfångade gynnare. De kan sorteras från de mest puerila kattbilder till de mest subtila själens vibrationer såsom kärlek och forskariver. För att premiärtesta psykografimaskinen önskar vi naturligtvis röra oss i dessa de sistnämndas förandligade regioner och beforska en av människosläktets renare själsliga uttryck, nämligen tacksamhet.

Fortsätt läsa ”Tacksammast på Twitter”

Utlysning av tjänst: noosinformatiker

Svenska Memetiska Sällskapet påbörjar flera stora och nyskapande projekt under 2016 och söker en skicklig noosinformatiker.

Tjänsten är för dig som vill arbeta med Svenska Memetiska Sällskapet i datalogisk miljö tillsammans med frivilliga krafter och forskare för att genomföra fler samarbeten, bidrags-projekt och nya spännande idéer. Allt för att Sveriges största memetiska forskargrupp ska bli ännu bättre och fri kunskap tillgänglig för alla!

Fortsätt läsa ”Utlysning av tjänst: noosinformatiker”

Demo av forskningsutrustningen

Nu finns en efterlängtad lokal installation av verktyget för demonstration. Intresserade kan höra av sig till undertecknad om inte jag hinner före. Det finns även en idé att arrangera ett samkväm så att fler intresserade kan träffas samtidigt under muntra former.