Om

Om Svenska Memetiska Sällskapet

Svenska Memetiska Sällskapet har som syfte att bedriva memetik och därmed förenlig verksamhet såsom att spisa jazz/visa, hålla föredrag, bada bastu eller på annat sätt idka stärkande friluftsliv etc. Verksamheten vilar på en Karl-Bertil Jonssonsk värdegrund.

Svenska Memetiska Sällskapets materiella kärna är en kakburk, kanslihuset med bibliotek samt kåd.  Utöver den konkreta forskningsverksamheten arrangerar sällskapet även samkväm i syfte att erbjuda ett forum för intellektuellt utbyte under trevliga och stärkande former.

Om ni vill bidra till sällskapets verksamhet kan ni göra det på bland annat följande sätt:

Delta
Utöver att konverseraI)av lat. conversārī. Som att prata, fast prövande, trivsamt (dvs. på sin höjd milt postmodernt) och med intention att till exempel utreda ett ...continue, underhålla varandra och äta tillsammans, vilket är memetikens verktyg par excellence, gör vi även bruk av civiliserade uppfinningar som tryckta böcker, friluftsutrustning och i förekommande fall Python (3.x). R kan användas vid särskilt högtidliga tillfällen.

Sponsorer:

  • Openhearted AB – hårdvara (raspberry pi)
  • Norrmalmskyrkan – kakburk i plåt, ursprungligen tänkt för loppis. Ersatts via kollekt.
  • Mattias Östmar Enskild Firma – ca SEK 35.000 i uppstartskostnader.
  • Bysoft Data AB – 1.000.000 api-calls per dag på uclassify.com fram till 2046-08-17!
  • Kollektivhuset Ängsviksgården – kanslilokal och startpunkt för exkursioner..

Fotnötter   [ + ]

I. av lat. conversārī. Som att prata, fast prövande, trivsamt (dvs. på sin höjd milt postmodernt) och med intention att till exempel utreda ett tema tillsammans. Konsten ligger i att tillåta knepiga ord och kniviga ämnen och samtidigt ha en lättsamhet och vardaglighet över det hela.  Att konversera kan liknas vid att bära ålderdomlig klädsel på stan som den mest självklara sak.